AJANKOHTAISTA

UUSI OSOITTEEMME on:
KAUPPAKAARI 8, 04200 Kerava. Löydät meidät
kävelykadulta aivan ydinkeskustasta liikekeskuksen toisesta kerroksesta. Käynti citykäytävän kautta.

SÄHKÖPOSTI: info@umuko.fi
PUHELIN: 0400-927 987/Harri Kaitila

SYYSLUKUKAUDEN OPETUS ALKAA 4.9.2017
Ilmoittautumiset syyslukukauden opetukseen sähköpostitse osoitteeseen info@umuko.fi
1.5.-30.8.17 . Tervetuloa innostaville tunneille Keravan
sydämeen!

UUDENMAAN MUSIIKKIKOULU - KAIKEN KESKELLÄ!


MEILLÄ ON MATALA KYNNYS, EIKÄ KUKAAN KOMPASTELE! TÄMÄN HELPOMPAA EI SOITTOTUNTIEN ALOITUS ENÄÄ OLE, EIKÄ SINULTA EDELLYTETÄ AIEMPIA SOITTO- TAI LAULUOPINTOJA. JOS OLET TYÖSSÄKÄYVÄ, SINULLE VOIDAAN RÄÄTÄLÖIDÄ SOPIVA OPINTOPAKETTI, JOSSA HUOMIOIDAAN MAHDOLLISET TYÖESTEET. VOIT SIIS ALOITTAA TUNNIT MIELIMUSIIKKISI PARISSA MILLOIN TAHANSA!

Opiskeluvaihtoehdot

Uudenmaan Musiikkikoulussa on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen musiikin opiskeluun ja harrastamiseen. Alla on kerrottu tarkemmin erilaisista mahdollisuuksista. Opiskelu on myös kohtuuhintaista ja sisaruksille tarjoamme sisaralennuksen!

1. MUSIIKKIVALMENNUS JA MUSIIKIN PERUSTEET
2. PIANONSOITTO/VAPAASÄESTYS/IMPROVISOINTI
3. AKUSTINEN KITARA
4. SÄHKÖKITARA
5. SÄHKÖBASSO
6. RUMMUT
7. LAULU
8. VIULU
9. BÄNDIKOULU

1. MUSIIKKIVALMENNUS JA MUSIIKIN PERUSTEET

Musiikin yleisten aineiden opiskelu jakautuu MultiKultissa neljään eri tasoon: Musiikkivalmennus sekä Musiikin perusteet 1, 2 ja 3. Kurssien sisältö vaikeutuu asteittain, joten ne opiskellaan järjestyksessä. Musiikin yleisten aineiden opetus sisältyy lukukausimaksuun. Opiskelu ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, sillä instrumenttiopinnot ja musiikin perusteiden opiskelu tukevat toisiaan.

Jokaisen kurssin sisältö ja toimintatavat muodostuvat ryhmän ja sen oppilaiden yksilöllisten valmiuksien ja toiveiden mukaan. Opetuksessa huomioidaan jokaisen oppilaan valmiudet esimerkiksi oman instrumentin hallinnassa. Musiikin perusteiden sisällöt ja toimintatavat onkin suunniteltu sellaisiksi, että ne tukevat oppilaan instrumenttiopintoja.

Musiikki ja musisointi ovat elävä osa musiikin perusteiden opetusta. Opetuksessa käytetään mm. oppilaiden omaa instrumenttiohjelmistoa monin eri tavoin. Näin oppilas pystyy yhdistämään ja hyödyntämään eri tunneilla oppimiaan asioita. Musiikin perusteiden opiskelussa tärkeintä on ryhmässä oleminen ja yhdessä tekeminen: laulaminen, soittaminen ja kuuntelu. Opetus rohkaisee oppilaan omaa tekemistä ja ohjaa monipuoliseen muusikkouteen – yhteismusisointiin, säveltämiseen ja sovittamiseen.

Musiikin perusteiden opiskelussa noudatetaan Suomen Musiikkioppilaitosten liiton ohjeita tasosuoritusten sisällöistä ja arvioinnin perusteista. Oppilaan arviointi perustuu useisiin lukuvuoden aikana tehtäviin osasuorituksiin sekä mm. tuntityöskentelyyn. Suoritukseen voidaan liittää myös erilaisia opiskelun yhteydessä tehtäviä portfolio-töitä ja projekteja.

Uudenmaan Musiikkikoulussa jokainen musiikin perusteiden kurssi toteutetaan kaksivuotisena. Tämä mahdollistaa mm. monipuolisten ja oppijalähtöisten työtapojen käyttämisen tunnilla sekä sisältöjen perusteellisen ja monipuolisen harjoittelemisen ja omaksumisen.

Musiikkivalmennus on täysin vapaaehtoinen oppiaine. Siihen osallistuminen ei ole pakollista ennen musiikin perusteiden opiskelua. Musiikkivalmennukseen voivat osallistua 7–9 -vuotiaat oppilaat, eikä osallistuminen edellytä mitään aikaisempia instrumenttiopintoja.

Valmennuksessa tutustutaan aivan musiikin perusteiden alkeisiin, ja siten kurssi antaa hyvän pohjan musiikin perusteet 1 -kurssille. Tavoitteena on herättää ja vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja rakkautta musiikkiin, tukea lapsen musiikillisen ilmaisutaidon kehittämistä ja edistää yksilön kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kasvua. Opetus on leikinomaista ja tunneilla käytetään monipuolisesti eri musiikin työtapoja: laulua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin kuuntelua.

Musiikin perusteet 1 -kurssin voi aloittaa sinä lukuvuonna kun oppilas täyttää 10 vuotta. Lisäksi on toivottavaa, että perusteita aloittaessa olisi jo takana yksi tai kaksi vuotta instrumenttiopintoja. Ryhmään otetaan 8

Musiikin perusteet 2 ja 3 -kurssien opetus, tavoitteet ja sisältö perustuvat aina edelliselle kurssille, joten osallistuminen edellyttää edellisen kurssin läpäisemistä. Musiikin perusteiden kursseja on kuitenkin mahdollista suorittaa myös osallistumatta opetukseen ja siten suorittaa kursseja myös normaalia nopeammassa aikataulussa. Tällöin voidaan kuitenkin opettajan harkinnan mukaan arvioida oppilaan osaamista laajemmin ja sisällyttää suoritukseen esimerkiksi itsenäisesti valmistettavia lisätehtäviä.

Musiikin perusteet 3 -kurssin suoritus on samalla Musiikin perustason yleisten aineiden päättösuoritus, josta saadaan todistus.

2. PIANONSOITTO/VAPAASÄESTYS/IMPROVISOINTI

Pianonsoitonopetuksen tavoitteet ja sisällöt perustuvat oppilaan omille tarpeille ja kiinnostuksenkohteille. Opetus on alkeista lähtien tavoitteellista ja alkeisopetuksessa voidaan hyödyntää myös mm. Suzuki- ja kuvionuottimenetelmiä. Soitettavien kappaleiden valinnassa pyritään monipuolisuuteen ja tutustutaan moniin musiikin tyylilajeihin, unohtamatta kuitenkaan oppilaan omia tavoitteita, toiveita ja mieltymyksiä.

3. AKUSTINEN KITARA

Opetuksessa oppilas perehtyy akustisen kitaran moniin mahdollisuuksiin, erilaisiin soittotekniikoihin ja soittotyyleihin, keskittyy kehittämään taitojaan ja tavoitteellisesti etenee kurssimuotoisesti osallistuen myös yhteissoittoon.

IMG_0327

4. SÄHKÖKITARA

Sähkökitaran opiskeluun siirrytään usein akustisesta kitarasta. Tavoitteena on kehittää perussoittotekniikoiden lisäksi erityisiä sähkökitaratekniikoita. Opetuksen tavoitteita ovat mm. soitonopetuksen perusteiden omaksuminen, yhteissoittoon harjaantuminen, sointujen ja säestysten harjoittaminen ja improvisointi. Opetuksessa käytetään opettajan valitsemaa alkeiskurssitasojen mukaista materiaalia sekä SML:n hyväksymää peruskurssitason harjoitusaineistoa ja ohjelmistoa sähkökitaralle. Lisäksi tehdään harjoituksia ja asteikkoja motoriikan kehittämiseen.

5. SÄHKÖBASSO

Opetuksen tavoitteena on auttaa muodostamaan kuvaa sähköbasson luonteesta ja roolista eri musiikkityyleissä sekä antaa tekniset valmiudet yhtyesoittoa varten. Oppilas saa yksilöllisen opetuksen sähköbasson soiton tekniikan perusteisiin, yhtyesoittoon sekä mahdollisuuden suorittaa kurssitutkinnot soittimessaan.

6. RUMMUT

Kuten kaikissa soittimissa, myös rumpuoppilas opiskelee tavoitteellisesti ja etenee peruskurssien vaatimusten mukaisesti. Oppimateriaalin lisäksi tunneilla soitetaan myös yhdessä muiden instrumenttien kanssa. Oppilas osallistuu musiikinteorian tunneille ja voi suorittaa peruskurssit soittimessaan.

7. LAULU

Laulustudio

Laulunopetusta ja äänenhuoltoa Uudenmaan Musiikkikoulussa!

Oletko haaveillut laulutunneista, lauluäänesi löytymisestä, oikean ja luonnollisen äänenkäytön osaamisesta?
Mitä laulatkin mieluimmin: musikaalisävelmiä, klassisia tai ikivihreitä kappaleita, iskelmiä, pop-klassikkoja, laulelmia tai oopperaa, kaiken perustana on terve äänenkäyttö. Tähtäätkö ehkä pääsykokeisiin ja tarvitset valmennusta myös esiintymisessä?

Jos haluat opettajan, jolla on vuosikymmenten kokemus niin suomalaisesta kuin keskieurooppalaisesta laulumaailmasta ja jolla on mittava kokemus myös laulunopettajana mm. Sibelius-Akatemiassa, olet löytänyt etsimäsi!

8. VIULU

Viulunsoiton opiskelu sujuu hyvin pienryhmissä ja ryhmäopetus onkin ehdottomasti hauskin ja kannustavin tapa opiskella. Japanilainen suzuki-metodi on kehitetty juuri viulunsoiton opiskeluun ja sen voi aloittaa jo alle kouluikäisenä. Pikkuviulistit, kuten isommatkin, opiskelevat tavoitteellisesti SML:n laatimien ohjelmiston ja tutkintovaatimusten mukaisesti ja voivat suorittaa kurssitutkinnot omassa soittimessaan.

9. BÄNDIKOULU

Useimmat soittajat toivovat voivansa jakaa harrastuksensa muiden saman alan harrastajien kanssa. Bändissä soittaminen antaa siihen innostavan ja hauskan ympäristön.